• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2
Generalforsamling
Selvhjælp Skanderborg
Vestergade 14A
8660 Skanderborg
Generalforsamlingen afholdes mandag den 18. marts 2024 kl. 19.00

Medborgerhuset, Vestergade 14A, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsens årsberetning v/formanden
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for 2023
6. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
8. Indkomne forslag til dagsorden
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.
10. Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den
4. marts 2024. Forslag kan sendes på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller afleveres på
kontoret: Vestergade 14A, 1. sal, 8660 Skanderborg.
Forslagene kan ses på foreningens hjemmeside www.selvhjaelpskanderborg.dk senest mandag
den 11. marts 2024 eller kan oplyses ved henvendelse til bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Selvhjælp Skanderborg, bestyrelsen