• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2
 
Med støtte fra Vellivsfonden etableres gruppe for ensomme og voksne med psykiske sårbarheder
 
Selvhjælp Skanderborg modtager en bevilling på 36.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt der vil etablere selvhjælpsgrupper målrettet voksne mellem 18 og 80 år, der kæmper med ensomhed og psykiske sårbarheder.

En støtte til psykisk sårbare

Dette projekt ønsker at hjælpe ensomme og psykisk sårbare voksne i aldersgruppen 18-80, der er bosiddende i Skanderborg, og som står over for udfordringer som følge af livets kompleksiteter.

Dette kan være i form af ensomhed og psykiske sårbarheder som følge af dødsfald, skilsmisse, stress, mobning, alvorlig sygdom eller ADHD

Således sigter man mod at tilbyde støtte og fællesskab til dem, der har brug for det mest.

Selvhjælpsgrupper som støtte

Projektet består af selvhjælpsgrupper, der mødes hver anden uge i 2 timer. Disse grupper, designet til 6-8 deltagere, er tænkt som trygge rum, hvor deltagerne kan dele deres oplevelser og udfordringer med hinanden.

Hver selvhjælpsgruppe faciliteres af to erfarne frivillige, der bringer deres kompetencer med for at skabe et trygt og støttende miljø for deltagerne.

I alt kan 32 mennesker deltage i projektet, som strækker sig over perioden fra den 1. september 2023 til den 30. april 2024.'

For nærmere info kontakt koordinator her