• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Selvhjælp Skanderborg

Årsberetning 2013

Tak til den 7 mand store bestyrelse og suppleanter for et godt og aktivt samarbejde i 2013
Tak til alle de frivillige for at støtte op om foreningen ved at være gruppeledere og igangsættere. Uden jer gik det ikke.
Også en tak til frivilligkonsulent Jette Engelbrecht som altid er parat til at støtte op om og har øje for Selvhjælp Skanderborg.
Tak til Peter Fugl for at skrive for hjemmesiden.
Endelig også en tak til koordinator, der frem til 1.12. 2013 hed Anette Eriksen og fra 1. 1. 2014 Sabrina Glisborg.
Uden dem gik det heller ikke.

På Generalforsamlingen den 21.3. 2013 blev bestyrelsen konstitueret som følger:

Bibi Kasten Formand
Carsten Jensen Næstformand
Vibeke Freising Kasserer
Jette Larsen Sekretær
Lis Bülow Medlem
Uffe Høj Medlem
Anni Korsgaard Clausen Medlem

Michelle Arena Suppleant
Dorthe Smedegaard Suppleant

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder

Aktiviteter:

Status grupper:
Der er nu gang i 10 grupper:
2 børnesorggrupper 6 – 9 år og 10 – 14 år
2 børneskilsmissegrupper 8 -10 år og 10 – 12 år
1 voksensorggruppe
Pårørende til demente/hjerneskadede
Borgere med kræft
ADHD gruppe for voksne ( lukket )
ADHD gruppe for voksne ( åben )
Voksne med lettere depressioner
+ 2 netværksgrupper
D.v.s. omkring 65 – 70 brugere
Der er 18 aktive frivillige
7 nye frivillige er kommet til fra den 3. 2. 2014 til nu.
Der har været afholdt introdag for nye frivillige samt temaaften og
fyraftensmøde

Synlighed
Foreningen har siden efteråret haft fokus på hvordan vi kan udbrede kendskabet til foreningen og dens tilbud.
Dette er sket ved dels:
Tydelig annoncering i Uge Bladet
Opgradering af hjemmeside
Vi er kommet med på face book
Artikel i Uge Bladet omkring en ung i sorggruppe
Deltagelse i Kræmmermarked
Besøg på skoler i kommunen
Arrangement med Per Larsen i Kulturhuset – for alle
Deltagelse i konferencedag for de hjerneskadede og deres pårørende.
Udsendelse af vore folder.
Tiltag som vi nu er ved at se et resultat af – men vi skal fortsat arbejde på synligheden – både i forhold til flere grupper- men også i forhold til at få flere medlemmer i foreningen

Samarbejde:
Vi har fortsat et godt samarbejde med Jette Engelbrecht, som bl. andet praktiseres som værende en del af hendes følgegruppe
( bestående af repræsentanter fra frivillige foreninger )
Der er etableret samarbejde med selvhjælpsforeninger i Randers – Silkeborg – Aarhus. Med Kræftens Bekæmpelse i Aarhus og med Sundhedscentret ved Tove Voss.
Sidst har vi taget hul på et samarbejde med Betina Præstegaard, som er præst i Galten m.h.p. at drage de eksistentielle og åndelige perspektiver ind i nogle af vore sorggrupper.

Donation
I juli 2013 havde vi den glæde at få doneret 15.000 kroner fra kvindegrupperne her i Skanderborg. Pengene var en del af overskuddet fra 8. 3. 2013 –dagen i Kulturhuset.
Pengene blev overrakt ved en lille reception i Medborghuset og var rettet mod vore børnegrupper.
Pengene blev brugt til en udflugt til et legeland i Silkeborg – for børnene, deres søskende og forældre.
Resten af pengene blev brugt til et fjernsyn og en Ghettoblazer til brug i grupperne.

Den 27. august 2014 afholdes Det Gule Løb i Skanderborg, og vi er blevet spurgt om vi vil være med til at der løbes til fordel for Selvhjælp Skanderborg.
Vi har nu været i vore " nye " lokaler i næsten 1 år – der er rart at være – omend der ind imellem kan være lidt pladsmangel.
Pr, 1. 1. 2014 fik vi en ny koordinator – Sabrina Glisborg – som arbejder ihærdigt for at " fylde lokalerne ud " og for hele tiden at have fingeren på pulsen – og det gør hun godt.

Tak for ordet.

Bibi