• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Årsberetning 2018

Til generalforsamlingen d. 25/3 2019:

Selvhjælp Skanderborg har fortsat vokseværk. Vi benævnes nogle steder som et ” Flagskib ”. Et skib sejler ikke uden et godt mandskab og en god kaptajn. Og det må vi sige vi har. Og så har vi en pæn medlemsskare. Så stor tak til de frivillige, til Peter for hjemmesiden, til medlemmerne, til bestyrelsen og ikke mindst kaptajnen Sabrina. Vi har i 2018 været lidt i modvind, men vi er her stadig.

Bestyrelsen består af:
Bibi Kasten, formand
Carsten Jensen, næstformand
Vibeke Freising, kasserer
Jette Larsen, medlem
Lis Bülow, medlem
Anne Korsgaard Clausen, medlem
Bente Atzen, medlem
Suppleanter:
Grethe Vendelbo
Steffen Christiansen

Brugerantallet er på 155 på 14 dage.
Inden for de sidste 3 år en stigning på 50%. Vi har 20 grupper fordelt på 10 børnegrupper og 10 voksengrupper.
Alle grupperne kan ses på vores hjemmeside.
Grupperne og deltagerne afspejler primært de problemstillinger som samfundet er præget af. Vi har forøget indsatsen over for børn og unge hvilket har medført en større samarbejdsflade med berørte instanser.

Aktiviteter og samarbejde:

Ud over gruppeaktiviteter medvirker foreningen ved Frivilligmesser, Kræmmermarked, Frivilligdagen, deltagelse i arrangementer i kommunalt regi samt ved udbredelse af foreningen og dens indhold i andre sammenhænge, hvilket medfører et øget fokus på vores forening. Vi har således et tæt samarbejde med Skanderborg Kommune herunder frivilligkonsulent, sundhedscentret, patientforeninger, skolesystemet.

Donationer og økonomi:

Også i 2018 var vi begunstigede af donationer. Lions Hørning, Galten og Skanderborg donerede øremærkede beløb til vore unge grupper for anbragte børn.
Andre donationer kom fra Trygfonden, Smukfest, Hverdagens helte, Isobro og endelig 8. marts gruppen som gav for 4. år i træk. Donationer som i 2018 faldt på et tørt sted i og med foreningen fik afslag på pufmidler fra Socialstyrelsen.
Midler som foreningen har modtaget i en del år og som vores økonomi er afhængig af. Her blev vi så reddet af Skanderborg Kommune som over § 18 betænkte os med en større portion penge end tidligere.
Alle skal have en stor, stor tak for støtten. Uden penge ingen Selvhjælp Skanderborg.

Udfordringer nu og i fremtiden:

De sidste par år har vi oplevet at brugerne af vore grupper kommer med sværere og tungere problemstillinger og livsudfordringer. Problemstillinger som ikke nødvendigvis kan afhjælpes i det kommunale system og som desværre nok er kommet for at blive. Det stiller større krav til de frivillige og det prøver vi på at imødegå med tilbud om supervision, frivilligaftener med mulighed for erfaringsudveksling og støtte.

Økonomien er en anden udfordring. Koordinator er ansat på 25 timer og hendes stillingsbeskrivelse er alenlang. Lige nu bruger hun en del tid på at ansøge om støtte fra diverse fonde grundet afslag på pufmidler. Tid som med fordel kunne anvendes i det daglige arbejde.

En anden og tydelig mærkbar udfordring er lokaleproblemer. Gennem de sidste par år har vi oplevet mangel på plads. Allerede nu men også på sigt vil konsekvensen af manglende plads udmønte sig i at vi må sige nej til nye grupper. Vi deler lokaler med patientforeninger, økonomisk rådgivning, bedre psykiatri, sind, flygtninge. Det vil vi gerne, men så skal vi have mere plads.

Bibi Kasten
Formand
25. marts 2019.