• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Generalforsamling i Selvhjælp Skanderborg

Generalforsamlingen afholdes torsdag, den 26. august 2021 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a, Skanderborg.

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsens årsberetning v/formanden
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for 2020
6. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
8. Indkomne forslag til dagsorden
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.
På valg er: Lis Bülow, Vibeke Freising, Jette Larsen
10. Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode
11. Valg af revisor/revisionsfirma
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. august 2021 (adresse: Medborgerhuset, Vestergade 14a, 8660 Skanderborg, eller via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..). Forslagene kan ses på foreningens hjemmeside www.selvhjaelpskanderborg.dk senest den 20. august 2021 eller kan oplyses ved henvendelse til bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen
Selvhjælp Skanderborg, bestyrelsen