• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Generalforsamling 2020

i Selvhjælp Skanderborg

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a, Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsens årsberetning v/formanden
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for 2019
6. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering, idet PUF- og § 18 tilskud danner grundlag for budgettet.
7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
8. Indkomne forslag til dagsorden
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.
På valg er: Bibi Kasten, Carsten Jensen, Bente Atzen og Annie Korsgaard Clausen
10. Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode
11. Valg af revisor/revisionsfirma
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. september 2020 (adresse: Medborgerhuset, Vestergade 14a, 8660 Skanderborg eller via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Forslagene kan ses på foreningens hjemmeside www.selvhjaelpskanderborg.dk senest den 18. september 2020 eller kan oplyses ved henvendelse til bestyrelsen.

Bemærk: På grund af restriktioner i denne corona-tid må der kun være 14 personer til stede ad gangen i Medborgerhusets stueetage. Det er derfor nødvendigt for deltagelse i generalforsamlingen, at der sker tilmelding forud for generalforsamlingen, og tilmelding sker ved telefonisk henvendelse til foreningens kontor – på telefon 23628002.

Med venlig hilsen
Selvhjælp Skanderborg, bestyrelsen