• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 

 

Sidste: Generalforsamlingen er udsat gr. Covid-19 lukning. Ny dato følger senere. 

Generalforsamling i Selvhjælp Skanderborg 2020

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 31 marts 2020 kl. 20.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a, 1. sal, Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsens årsberetning v/formanden
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet 2019
6. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering, idet PUF- og § 18 tilskud danner grundlag for budgettet.
7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
8. Indkomne forslag til dagsorden
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode (på valg er Bibi Kasten, Carsten Jensen, Bente Atzen og Annie Korsgaard Clausen).
10. Valg af suppleanter for en 1 årig periode
11. Valg af revisor/revisionsfirma
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. marts 2020 (adresse: Medborgerhuset, Vestergade 14a, 8660 Skanderborg eller via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Forslagene kan ses på foreningens hjemmeside www.selvhjaelpskanderborg.dk senest den 24. marts 2020 eller kan oplyses ved henvendelse til bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Selvhjælp Skanderborg, bestyrelsen