• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

SELVHJÆLPSGRUPPER
FOR
BØRN OG UNGE

Sorggrupper:
Har du mistet en far, mor, ægtefælle, andre familiemedlemmer eller en god ven…

I en sorggruppe kan du møde andre, der ved, hvordan det føles at stå med en stor sorg. Her møder du ligestillede, jævnaldrende, som du kan dele tanker og følelser med, nogle der ved, hvordan det føles, fordi de selv har prøvet det.

Sorggrupperne ledes af kompetente gruppeledere, der arbejder frivilligt og ulønnet. Gruppelederne har stor erfaring med arbejdet.

Grupperne er aldersopdelt; 6-9 år og 10-14 år.

Mødetid og sted:
Hver anden torsdag fra kl. 16-18.

 

Børneskilsmissegrupper:
I en børneskilsmissegruppe oplever børnene, at de ikke er alene med de tanker og følelser, de går rundt med. De oplever, at der er andre, der har det lige som dem. Børnene drager nytte af de andre børns erfaring.

De oplever, gruppen er et sted, hvor de kan tale frit om det, der er svært. De føler sig hørt, set og forstået. Børnene bliver afklaret omkring deres situation.

Grupperne er aldersopdelt; 8-10 og 11-14 år.

Mødetid og sted:
Gruppen mødes hver anden uge (kl. 16-18).

 

Børn til alkoholiseret forældre:
Her mødes børn og unge i alderen 8-13 år, hvis forældre har eller har haft et alkoholmisbrug. Der er typisk 6-8 børn i hver gruppe.
Børn og unge, hvis forældre drikker for meget, bruger ofte meget energi på at bekymre sig om deres forældre. Børn i familier med misbrug lider ofte af angst, skyld og skam, og de lider ofte i stilhed. Derfor er det ekstra vigtigt, at de får mulighed for at dele deres bekymringer, problemer og følelser med andre, der har tid og rum til at lytte, forstå og hjælpe.
I gruppen møder børnene jævnaldrende, der ofte har de samme følelser og tanker, hvilket gør det lettere for barnet at tale om det, der er svært.
Grupperne ledes af 2 voksne erfarne gruppeledere.
Gruppen mødes torsdage i lige uger fra kl. 16-18 i Selvhjælp Skanderborgs lokaler på 1. salen i Medborgerhuset, Vestergade 14A i Skanderborg.

 

Trivselsgrupper for børn og unge:
Her mødes unge i alderen 14-16 år.
Temaerne vil typisk handle om lavt selvværd, ensomhed, mobning, skilsmisse, konflikter, præstationsangst, tvivl om valg mv.

Gruppen mødes hver anden uge.

Gruppen er tilkoblet 2 erfarne gruppeledere.

 

Unge Netværket
I netværksgruppen mødes unge i alderen ca. 16-19 år. Der er typisk 5- 8 unge i hver gruppe.

Temaerne bliver valgt ud fra gruppens behov og i samarbejde med gruppelederen. Temaerne vil typisk handle om selvfølelse, venskaber, sårbarhed, ensomhed, præstationsangst, usikkerhed omkring uddannelse og/eller fremtiden eller andre generelle udfordringer.
Netværksgruppen støttes af 1 eller 2 voksne erfarne gruppeledere.

Anbragte børn og unge
Målgruppe:
• 11-15 år
• 15-18 år

3 frivillige gruppeledere fra Selvhjælp Skanderborg mødes med gruppedeltagerne hver anden uge.
2 af de 3 frivillige har flere års erfaring med selvhjælpsgrupper for børn- og unge i svær situation.
Alle 3 frivillige kommer på introforløb og får løbende supervision af fagfolk på området.

Deltagerne mødes hver anden torsdag i tidsrummet 16.30 – 18.00 (11-15 årige). Kl. 18.00-18.30 spiser børn og unge sammen. Kl. 18.30-20.00 (15-18 årige).

Grupperne arbejder i fuld fortrolighed. Der er ikke tale om behandling, men et tilbud om at kunne mødes med andre på lige fod. Gruppelederne modtager løbende supervision hos en psykolog.

Der vil være temaer og aktiviteter, hvor begge grupper deltager på samme tid, mens andre aktiviteter vil være mere aldersbestemte. Grupperne kan også selv byde ind med forskellige temaer og arrangementer.
Det er vigtigt at sammenholdet i grupperne styrkes, således at brugerne har lyst til at deltage. Der er stor tryghed i at vide, at dem man mødes med har en lignende baggrund og derfor forstår en. Det er et helt unikt fællesskab med stor betydning.

Periode:
• Netværket starter op som selvhjælpsgruppe den 17. januar 2019.
• Der er pt. 5 børn i alderen 11-15 år og 10 børn i alderen 15-18 år.
• Netværket kører på ubegrænset tid.

Grupperne mødes i De Røde Løvers Børnehave, N F S Grundtvigs Vej 46, 8660 Skanderborg

 

Børn til alvorligt syge forældre:
For børn i alderen 8 – 13 år. Alderen kan variere efter modenhed.
Børn bliver i høj grad påvirket af at opleve alvorlig sygdom i familien og kan have stresslignende tilstande med fysiske symptomer som søvnproblemer, ondt i hovedet og ondt i maven. Deres sorg og eventuelle skyldfølelse kan desuden komme til udtryk gennem vrede og koncentrationsproblemer.

Her i gruppen kan de dele deres frustrationer og møde andre som har det lige som dem.

Gruppen oprettes efter forespørgsel.

Gruppen mødes 1 gang hver 14. dag typisk 6 mødegange.

 

Børn med ADHD - PUST
PUST står for Personlig Udvikling og Social Træning.

PUST er et manualiseret program for mestringsgrupper for børn og unge med ADHD i 0.-10. klasse.
Programmet er udviklet af ADHD-foreningen.

Børnene mødes i en gruppe af ca. 6 deltagere én gang om ugen i 1½ time sammen med to frivillige gruppeledere under Selvhjælp Skanderborg.
Forløbet trækker sig over 12 uger.

Gruppelederne er begge uddannet til rollen som PUST gruppeledere via kurser under ADHD-foreningen.

 

 

Formål med PUST:
Formålet med PUST mestringsgrupperne er at styrke børnenes og de unges selvværd og trivsel. De skal få større viden om ADHD, deres egen situation, udfordringer og handlemuligheder.
Indsatsen skal give dem konkrete redskaber og strategier til at forebygge nederlag og konflikter, sætte ord på egne vanskeligheder og udtrykke behov for hjælp.
Desuden vil det trygge forum og sociale fællesskab give dem mulighed for at spejle sig i andre, dele erfaringer og få nye venskaber.

 

Fælles for alle grupper:
• Gratis deltagelse
• Gruppelederne har tavshedspligt og gruppen arbejder i fortrolighed.
• Foregår i Selvhjælp Skanderborgs lokaler på 1. salen i Medborgerhuset, Vestergade 14A, 8660 Skanderborg – dog ikke ”Anbragte børn”
• Her kan siges ting, som man ikke har sagt til nogen før
• Et godt sted at ”læsse” af
• Et sjovt sted at være
• Vi hjælper hinanden
• Alle frivillige har været på obligatorisk kursus for gruppeledere af selvhjælpsgrupper
• Hver gruppe har mindst 1 meget erfaren gruppeleder.

 

 

 

Tilmelding og yderligere information:
Koordinator Sabrina Glisborg
Mobil: 23 62 80 02
Træffetider: Mandag, onsdag og torsdag

 

Vestergade 14a, 1. sal
8660 Skanderborg
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.selvhjaelpskanderborg.dk
Mobil: 23 62 80 02