• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat fra bestyrelsens møde torsdag, den 22. juni 2017 kl. 17.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a, Skanderborg

Deltagere: Bibi Kasten, Carsten Jensen, Vibeke Freising, Lis Bülow, Annie Korsgaard Clausen, Jette Larsen og koordinator Sabrina Glisborg
Fraværende: Lif Jepsen

1. Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse: Dagsorden godkendt

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2017
Vedtagelse: Referatet godkendt og underskrevet af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

3. Økonomiske forhold
Sabrina orienterer om økonomisk statusbalance pr. 22. juni 2017.
Vedtagelse:
Statusbalancen godkendtes

4. Månedlige statusoplusninger
Sabrina vil på mødet informere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper.
Vedtagelse:
Sabrina oplyste, at der nu er 33 frivillige, heraf 25 aktive, og der er 18 nuværende eller kommende grupper med mere end tilsammen 100 deltagere .

5. PUF midler – pulje til frivilligt socialt arbejde
Foreningen har rettidigt ansøgt om PUF midler til 2017/18. Der er ikke fra socialministeriet modtaget svar på ansøgningen endnu, men tilskudsadministrationens seneste udmelding lyder således: ”forventes at blive udmøntet i løbet af juni – Forsinkelserne skyldes IT problemer og nødvendig systemopgradering af tilskudsforvaltningens IT-systemer.”
Vedtagelse:
Der er nu modtaget svar fra Socialministeriet om PUF midlerne: Selvhjælp Skanderborg får for perioden 1. juni 2017 til 31. maj 2018 i alt 200.000 kr.

6. Anvendelse af donation fra ”det gule løb 2016”
Sabrina vil orientere om børnegruppernes oplevelser i Rush Trampolinland den 8. juni 2017 – et arrangement, der er finasieret via donationen fra ”det gule løb” 2016).
Vedtagelse: Sabrina orienterede om oplevelsen i Rush Trampolinland. I alt 23 børn deltog, og de havde en rigtig sjov oplevelse. Sabrina fandt, at det var en god måde at afslutte grupperne inden sommerferien – d. v. s. en fælles afslutning. Forældrene var med og havde god lejlighed til at sludre sammen. Og endnu en god ting ved arrangementet: børn oplever, at de ikke er alene.

7. Selvhjælp Skanderborgs deltagelse i det årlige kræmmermarked i september.
Drøftelse af foreningens deltagelse i kræmmermarkedet, placering, telt, herunder tilbud i teltet o. s. v.
Vedtagelse:
Foreningen deltager igen i år i Kræmmermarkedet, der afvikles den 2. september 2017. Sabrina og bestyrelsen undersøger sponsormuligheder for gevinster i en fiskedam. Vi uddeler balloner og har en konkurrence med spørgeskema og gevinst som de senere år. Som noget nyt forsøges at supplere aktiviteterne med et ”loppemarked”, som Sabrina og Carsten tilrettelægger.

8. Kommende arrangement i Kulturhuset
Med henvisning til beslutningen på bestyrelsesmødet den 1. maj 2017 drøftes en mulig gentagelse af samarbejdet om et arrangement i Kulturhuset – gerne for at synliggøre Selvhjælp Skanderborg.
Vedtagelse:
Carsten og Sabrina arbejder videre med muligheden for at få Poul Nyrup Rasmussen til at holde foredrag i Kulturhuset (uden samarbejde med Kulturhuset, som er forsøgt).

9. Foredragsaften den 8. maj 2017 – ”Bliv ven med dine stemmer”
Evaluering af foreningens offentlige arrangement over temaet ”Bliv ven med dine stemmer”.
Vedtagelse;
Der var enighed om, at det var en god aften, selvom der desværre kun var ca, 20 – 25 deltagere. Sabrina oplyste, at der nu er etableret en gruppe med ”stemmehørere”, og at det går rigtig godt i gruppen.

10. Formandens orientering
Bibi Kasten vil på mødet orientere om følgende:

a. møde med frivillighedskoordinator Jette Engelbreth den 11. maj 2017
b. Evaluering af ”stafet for livet”, der blev afviklet den 10. -11. juni 2017
Vedtagelose:
a. Bibi orienterede fra møde med Jette Engelbreth, som hun og Sabrina deltog i.. Der var intet nyt om mulige nye lokaler, og Sabrina oplyste i den forbindelse, at de deltagere, foreningen har i sine grupper, er sårbare og kan derfor ikke have andre til at komme farende ind ad døren. Vi afventer stadig oplysninger om lokaler.

b. Bibi orienterede om forløbet af ”Stafet for livet”, og det blev besluttet, at SelvhjælpSkanderborg deltager igen næste år, og vi vil intensivere vores indsats i forhold til i år. Formålet: vi slår vores navn fast og gør gavn for kræftsagen.

11. Fastsættelse af bestyrelsens næste møde
Vedtagelse:
Førstkommende møde er onsdag den 23. august kl. 18.00. Dernæst møde onsdag den 11. oktober kl. 18.00.

12. Eventuelt
Under evt. ønskede formanden os alle en dejlig sommer.

/JL