• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat fra det konstituerene møde i Selvhjælp Skanderborg – umiddelbart efter generalforsamlingen den 22. marts 2017.

Deltagere: Bibi Kasten, Carsten Jensen, Lis Bülow, Vibeke Freising, Lif Jepsen, Annie Korsgaard Clausen og Jette Larsen samt suppleanterne Bente Atzen og Ole Ravnholt. Endvidere deltog Sabrina Glisborg.

Fraværende: Ingen

Bestyrelsen besluttede at afholde det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen, og her valgtes følgende fordeling af medlemmerne i bestyrelsen:

Formand: Bibi Kasten
Næstformand: Carsten Jensen
Kasserer: Vibeke Freising
Sekretær: Jette Larsen
Medlemmer: Lis Bülow, Annie Korsgaard Clausen og Lif Jepsen

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til den 1. maj 2017 kl. 18.00 i Medborgerhuset (stueetagen).

/JL