• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Selvhjælp Skanderborg

Årsberetning 2016

Endnu et år er gået i Selvhjælp Skanderborg.
Tak til bestyrelse og suppleanter for et godt samarbejde.
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Stor tak til de frivillige for at være substansen i foreningen. Uden igangsættere og gruppeledere gik det ikke.
Peter Fugl passer fortsat vores hjemmeside og også i år er han dirigent på Generalforsamlingen – så stor tak til ham.
Frivilligkoordinator Jette Engelbrecht er stadig med på sidelinien – så også en stor tak til hende.
Endelig tak til de ca. 40 medlemmer der yder et bidrag til vores forening.

Bestyrelsen har siden 15. 3. 2016 bestået af:

Bibi Kasten Formand
Carsten Jensen Næstformand
Vibeke Freising Kasserer
Jette Larsen Sekretær
Lis Bülow Medlem
Anni Korsgaard Clausen Medlem
Michelle Arena Medlem
Suppleanter Lif Solvejg Jepsen og Ole Ravnholdt Sørensen

Siden er Michelle Arena gået ud af bestyrelsen og afløst af Lif Solvejg Jepsen

Grupper:

Der er p.t. 17 grupper i gang med i alt 110 brugere.
Derudover 2 netværksgrupper for kræftramte
34 frivillige er tilknyttet foreningen, p.t. er 23 aktive.

Børnegrupper:

2 børnesorg 6 – 9 og 10 – 14 år.
Skilsmissebørn 8 – 10 år
Børn til alkoholiserede forældre 8 11 år.
Netværksunge 13 – 15 år
Trivelsgrupper 13 – 15 år

Voksengrupper:
Voksne med ADHD
Forældre til børn/ unge med ADHD
3 grupper med voksne sårbare
Voksne med kræft
Voksne med kroniske smerter
Pårørende til demente
Kvinder i ny kurs ( overvægt )
Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug
Derudover 2 netværksgrupper for voksne med kræft
Supervision ( til frivillige i S.S )
Som nyeste tiltag er der startet en gruppe for børn, der er ramt af skilsmisse i samarbejde med Morten Børup Skolen og en pædagog derfra
Et tiltag som vi glæder os til at følge og se resultatet af.

Fremtidsplaner er: Grupper for børn til forældre med livstruende sygdom.
Pårørendegruppe til alvorligt syge ægtefælle
Børn med syg bror/ søster
Pårørende til demente på plejecenter i Ry

Der har været tilbudt erfaringsudveksling og temaaften for de frivillige i henholdsvis maj og november.
Sognepræst Lars Buch Vittrup var gæst i november

Øvrige aktiviteter:
I August deltog vi atter i Det gule løb . I September var der kræmmermarked. Frivilligmesse i Ry med en bod. Stafet for livet i Maj. Dialogmøde med sundhedsfremme omkring kræftrehabilitering
Vores hjemmeside, facebook. 2 årlige nyhedsbreve, annoncering er fortsat medvirkende til fokus på synlighed

Samarbejde:

Jette Engelbrecht er fortsat vores linje til kommunen.
Vi har tæt samarbejde med Sundhedsfremme og sundhedsplejerskerne. De øvrige koordinatorer i nabokommunerne. 2 lokale præster, og nu også Morten Børup Skolen

Donationer:

8. marts gruppen donerede os 3 x 6.000 kr. i maj.
Pengene gik til kvinder med senfølger efter sexuelle overgreb samt 2 netværksgrupper for kræftramte kvinder. ( det var 3. gang vi fik en donation fra dem )
Det gule løb donerede i august 7.140 kr til børnegrupperne. Donationen skal anvendes på en fælles udflugt for alle børnegrupperne i foråret.
Efter ansøgning har Trygfonden doneret 15.000 kr. til vore børnegrupper.
Ligeledes efter ansøgning har Smukfonden doneret os 10.000 kr.
2 70 årige kvinder valgte i forbindelse med deres fødselsdag at ønske sig penge til fordel for børnegrupperne og det blev til et flot beløb på 2.300 kr. bundet i flotte buketter.
Endelig har vi fået foræret kasser med Lego og hjemmegjorte bamser til børnegrupperne.
Vi takker mange gange for donationerne.

Rammer:

Vore mange grupper giver ofte pladsmangel, men heldigvis kan vi benytte os af underetagen efter kl. 16.00

Sabrina:

En meget stor tak til koordinator. Hun formår fortsat at skabe vækst, styre butikken, regnskab, få nye ideer
Samarbejder inden for og ud af huset. Møde mennesker der hvor de er, og altid med et smil.
Hun er uundværlig.