• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat fra bestyrelsens møde mandag den 13. juni 2016 kl. 18.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a. Skanderborg

Deltagere: Bibi, Annie, Lis, Vibeke, Carsten. Michelle, Jette og koordinator Sabrina

Godkendelse af dagsorden
Vedtagelse:
Dagsorden godkendt

Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsens møde den 18. april 2016 og den ekstraordinære generalforsamling den 9. maj 2016.
Vedtagelse:
De nævnte referater blev godkendt og underskrevet.

Økonomiske forhold, herunder forsinkelse med modtagelsen af PUFmidler
Sabrina orienterer om økonomisk statsbalance pr. 13. juni 2016. Det er tidligere oplyst, at udmeldingen om PUFmidlerne kan forventes den 15. juni 2016.
Vedtagelse:
Sabrina udsender straks efter modtagelsen af PUF tilskuddet besked herom til bestyrelsen. Såfremt foreningen ikke modtager det ansøgte beløb, vurderer bestyrelesen på et efterfølgende møde situationen og de tiltag, den måtte kræve. Sabrina holder sommerferie i uge 27, 28 og 29.

Månedlige statusoplysninger
Sabrina vil på mødet informere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper.

Vedtagelse:
Sabrina orienterede om status i foreningen. Mange frivillige er i spidsen for mere end 20 grupper, der er i gang eller som starter efter sommerferien. Der er p. t. 9 på venteloiste til 4 forskellige grupper. Der er nu 32 frivillige, heraf 23 aktive.

Fælles frivillig aften den 9. maj 2016
Evaluering af arrangementet, herunder drøftelse af kommende frivillige aftener
Vedtagelse;
Arrangementet var vellykket, og bestyrelsen vedtog at gentage fælles frillig aften senere på året.

Formandens orientering
- følgegruppen er ved at arrangere Frivillig Messe i Ry den 29/9.- Selvhjælp Skanderborg har sagt ja til at deltage.
- Orientering omkring vores deltagelse i Stafet for Livet den 28. – 29. maj.
- Reception den 26/5 med overrækkelse af 18.000 kr. til 2 netværksgrupper af kræftpatienter og gruppen af seksuelt misbrugte.
- Deltagelse i et møde i AOF med henblik på at fortælle om SS til en delegation af polakker
Vedtagelse:
Bibi orienterede om
- Frivillig Messe, der i år arrangeres i Mølleskolen i Ry, og hvor Selvhjælp Skanderborg deltager,
- Stafet for Livet, der trods svag publikumsinteresse gav et tilfredsstillende overskud og bestemt også havde mange aktive stafet-løbere,
- Modtagelsen af 18.000 kr. til Selvhjælp Skanderborg til 2 netværksgrupper og gruppen af seksuelt misbrugte,
- og Bibi’s møde med en delegation af polakker, der blev informeret om Selvhjælp Skanderborgs aktiviteter, formål og effekt o. s. v. af de frivilliges indsats for børn og voksne med mange forskellige problemer.

Evt.deltagelse i kræmmermarkedet.
Drøftelse af Selvhjælp Skanderborgs mulige deltagelse, herunder i givet fald: hvem kan hjælpe til ?
Vedtagelse:
Bestyrelsen vedtog igen i år at deltage i Kræmmermarkedet, der afvikles den 3. september . Tilrettelæggelse m. v. tages op ved næste bestyrelsesmøde.

Fastsættelse af mødedatoer for den kommende tid.
Vedtagelse:
De næste 2 bestyrelsesmøder afholdes henholdsvis mandag den 15. august og tirsdag den 4. oktober – begge dage kl. 17.00 – i stueetagen i Medborgerhuset.

Evt.
Bibi ønsker alle en rigtig dejlig sommer.