• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Referat fra Selvhjælp Skanderborgs ekstraordinære generalforsamling den 9. maj 2016 i Medborgerhuset, Vestergade 14a, Skanderborg.

Af et samlede medlemstal på 50 deltog 13 i den ekstraordinære generalforsamling.

Der var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
Vedtagelse:
Generalforsamlingen valgte Peter Fugl, der konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
2. Valg af referent
Vedtagelse:
Bibi Kasten valgtes
3. Valg af 2 stemmetællere
Vedtagelse:

Lif og Nana valgtes
4. Forelæggelse og godkendelse af følgende 2 forslag til vedtægtsændringer:

a. Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens § 3, stk. 2 får følgende formulering: ”Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent. Kontingentåret er fra 1. januar til 31.december”.

b. Bestyrelsesmedlem Carsten Jensen foreslår, at vedtægtens § 3, stk. 3 får følgende formulering: ”Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen”.

Ved tilslutning til sidstnævnte ændringsforslag indføjes bestemmelsen tillige i vedtægtens § 4, stk. 4.

c. Bestyrelsen anbefaler den ekstraordinære generalforsamling at formulere forslaget under punkt b således: ”Kontingent – gældende for det efterfølgende år – fastsættes hvert år på generalforsamlingen”
Vedtagelse:
Forslagene under punkt a. b. og c. godkendtes.

5. Eventuelt
Der fremkom intet under ”evt.”